lyömäsoitin-sivut
uudet / käytetyt -valinta tulee näyttöön pystymenua selatessa
(jos valinta on mahdollinen)